To všetko znie celkom dobre, však? Kde teda začať?


Najlepšie platformy sociálnych sietí, ktoré na to môžete použiť sú rozhodne Facebook a Instagram.
V zahraničí je teraz veľký „boom“ sociálna sieť TikTok, ktorá však u nás ešte nie je až tak rozšírená. Facebook je zvyčajne prvým kontaktným bodom zákazníkov so spoločnosťou na sociálnych sieťach. Preto prítomnosť spoločnosti na Facebooku vnímame aj ako ústredný východiskový bod pre úspešnú stratégiu sociálnych sietí.
A práve Instagram sa ukázal ako jeden z najúspešnejších marketingových kanálov, najmä v posledných rokoch.
Vytvorenie cieľovej podnikovej komunity na týchto platformách je základom pre dlhodobý marketingový úspech.

Popremýšľajte, koľko ľudí sme spomínali, že používa sociálne médiá. S tempom akým sociálne médiá rástli (a stále rastú), ste zaviazaní nájsť na svojich platformách percento svojho cieľového publika.